Aktivnosti u rujnu – Ježići

S početkom nove pedagoške godine u odgojnu skupinu „Ježići“ stigla su novoupisana djeca, stoga je mjesec rujan protekao u znaku prilagodbe djece na novo okruženje. Djeca su se upoznavala međusobno sa vršnjacima kao i sa odgojiteljicama te ostalim djelatnicima dječjeg vrtića. Istraživala su novi prostor , upoznavala se sa novim didaktičkim materijalima i polako usvajala novu rutinu.

Djeca su vremenom postajala sve opuštenija i spremnija za interakcija sa vršnjacima i počela se samoinicijativno uključivati u aktivnosti.

Skip to content