O nama

Ovdje možete pronaći više informacija o nama i našem vrtiću.

O nama

Naša misija
Naš vrtić pruža programe usmjerene na cjelokupni  razvoj djeteta . Odgaja ih za poštivanje i prihvaćanje različitosti i povezanosti s prirodom.

Mjesto koje potiče otvorenost i osigurava suradnju među svim dionicima odgojno obrazovnog procesa.

Naša vizija
Odgojiti dijete kao građanina svijeta s ljubavlju prema prirodi i ljepoti prihvaćanja različitosti.

Slogan
Postoji izvrstan učitelj, ako ga razumijemo: to je priroda.
– Kleist

Vrtićka pjesma

Naša ravnateljica Ana je okretna, spretna i fletna,

Moglo bi se pomalo reći i vragometna

U vrtiću puno djece ima,

I draga je baš svima

Puno radi i s djecom se igra,

Možda se trebala maskirati u velikog tigra.

Ne u vješticu jer ona to nije,

Iza one maske dobra duša se krije.

Dosta hvale za našu Anu,

Ajmo bacit šalu na stranu.

Tu je i osoblje drugo koje naporno radi,

Po dobroj staroj navadi.

Od domara, čistačica, kuharica i super teta,

Ne možemo naći bolje da obiđemo sve četiri strane svijeta.

Ana-Marija, Željkica, Helena i Mateja,

Te su tete zakon.

Od igranja, pjevanja, pa i učenja

Za njih nema mučenja.

Rade svoj posao sa smiješkom  od uha do uha,

Al da i pohvalim kuharicu koja najbolje kuha.

Svoj posao vole jako,

I treba im zahvaliti svatko.

Od srca svima Vam hvala

Što brinete na našu djecu dok su tako mala.

Djelatnici

Ana Ricijaš univ.bacc.praesc.

Ravnateljica

Valentina Belina

Administrativna referentica

Željkica Zanoški univ.bacc.praesc.

Odgojitelj

Helena Mikulčić univ.bacc.praesc.

Odgojitelj

Mateja Drgestin univ.bacc.praesc.

Odgojitelj

Ana-Marija Hercigonja mag.praesc.educ.

Odgojitelj

Davorka Motočić

Odgojitelj

Slađana Ovčarić

Odgojitelj

Valentina Ilić

Odgojitelj

Sandra Hercigonja

Odgojitelj

Ana Zanoški

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju

Anita Kralj

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju

Zdravko Županić

Domar

Ankica Hercigonja

Kuharica

Nikolina Iveković

Spremačica

Anita Švigir

Spremačica

Upravno vijeće i druga formalna radna tijela

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem Potočić Tuheljski upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova. Tri člana Upravnog vijeća imenuje osnivač, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a jednog člana bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

Članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski:

Katarina Špetić Matačić – predsjednica, imenovana od strane osnivača

Ivana Cvetko Koletić – članica, imenovana od strane osnivača

Silvija Ilić – članica, imenovana od strane osnivača

Tatjana Lončarek – članica, imenovana od strane roditelja

Željkica Zanoški – članica, imenovana od strane odgojitelja

Dječji vrtić Potočić Tuheljski kao tijelo javne vlasti obvezan je osigurati javnost rada na način da informiraju javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i ostalim osobama koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski pod uvjetom:

  • da svoj dolazak najave vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: info@dv-potocic-tuheljski.hr,
  • uz prijavu za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad,
  • istodobno se može osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća samo jednoj osobi, obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u kojem se održava sjednica,
  • pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja,
  • osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić Potočić Tuheljski nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.

Odgojiteljsko vijeće

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića. 

Skip to content