„Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje i dani jabuka” – Ježići

U mjesecu listopadu djeca iz odgojne skupine „Ježići“ obilježavala su dane kruha, dane
zahvalnosti za plodove zemlje i dane jabuka kroz raznolike aktivnosti. Djeca su se kroz
aktivnosti upoznavala sa načinom nastajanja kruha, a naš je cilj bio djeci približiti blagovanje
kruha, ukazati na važnost zdrave prehrane. Samostalno su miješala brašno, vodu, kvasac i sol
te na taj način umijesila kruh, a pritom su kroz navedene aktivnosti razvijala finu motoriku.
Kasnije smo kruščiće ispekli uz pomoć tete kuharice. Zahvaljujući roditeljima prikupljene su
različite vrste brašna, sjemenki i žitarica.
Dane jabuka obilježili smo kroz likovne aktivnosti i izradu čipsa od jabuka. U vrtićkom
dvorištu zajedno smo sa odgojnom skupinom „Vjeverice“ posadili voćku jabuke.
Prilikom aktivnosti obilježavanja dana kruha odgojiteljice su sa djecom pjevale prigodnu
dječju pjesmicu „Pekar“:

 

PEKAR
Ruke mijem, brašno sijem,
kapica na glavi,
mijesim tijesto tako vješto,
ja sam pekar pravi!
Peć se žari, u nju stavim
kruščiće po redu,
kora glatka bit će slatka,
kad je djeca jedu!

 

Skip to content